zaterdag 7 mei 2022

De erfenis / Jennifer Lynn Barnes


De moeder van Avery is overleden, de vader verdwenen. Ze heeft een halfzus die haar helpt haar opleiding te voltooien. Als blijkt dat ze de erfgenaam is van een miljardair verandert haar leven compleet. Gezelliger wordt het er niet op. Voorwaarde om de erfenis in ontvangst te mogen nemen is dat ze het landgoed gedurende een jaar bewoont. Om erachter te komen waarom uitgerekend zij al die kapitalen erft en de kinderen en kleinkinderen van de miljardair ernaast grijpen, moet ze een hele serie raadsels oplossen. Ondertussen is ze haar leven niet zeker. 

Retespannend verhaal met een hoofdpersoon die geschapen is naar het evenbeeld van de schrijfster, denk ik. Superslim. Heel veel slimmer dan ik, want na 392 bladzijden wist ik nog niet waarom juist Avery is uitverkoren zo ongezond veel geld te erven. Waarschijnlijk is het de bedoeling dat ik deel 2 (De verloren erfgenaam) ga lezen.

Geen opmerkingen:

Mijn jaar in een tent / Tiny Fisscher

Ze schijnen te bestaan: bijna pubers die uit solidariteit met vluchtelingen-kinderen een jaar lang in een tent in de tuin gaan bivakkeren. I...