zaterdag 9 maart 2013

Een magische vakantie / Esther van Lieshout

Een magische vakantie verscheen in de serie Nieuws!: bij een berichtje uit het nieuws bedenkt een kinderboekenschrijver een verhaal. Volgens uitgever Zwijsen: Nieuws! leert kinderen de achtergronden bij het nieuws. Ze zien welke verhalen schuilgaan achter een kort bericht. Elke betrokkene vertelt zijn kant van het verhaal. Nieuws! belicht de visie van een hulpverlener én een slachtoffer. Verrast leerlingen dus met verschillende inzichten en emoties. Zo ontdekken ze al lezend een complexe werkelijkheid, met tragische of juist grappige contrasten. Het verhaal in deze aflevering is echter zo ongeloofwaardig dat van het ontdekken van een complexe 'werkelijkheid' geen sprake kan zijn. Voor kinderen die gek zijn op verhalen met fabeldieren in een sprookjesachtige omgeving. Of voor kinderen die het leuk vinden om achtergronden bij het nieuws te ontdekken. Die laatsten zullen bedrogen uitkomen. Ondertussen is wel 81% van alle door Utrechtse bibliotheken aangeschafte exemplaren uitgeleend en dat is een prima score.

Geen opmerkingen:

Mijn jaar in een tent / Tiny Fisscher

Ze schijnen te bestaan: bijna pubers die uit solidariteit met vluchtelingen-kinderen een jaar lang in een tent in de tuin gaan bivakkeren. I...