donderdag 3 juni 2021

Gloei / Edward van de Vendel

Uit respect voor elke jongere die zijn/haar medewerking aan Gloei verleende heb ik het tot de laatste bladzijde uitgelezen. Dat viel nog niet mee. Van de Vendel schreef een gedicht voor elk van de ruim 20 jongeren met ieder een eigen 'uit-de-kast-verleden', Floor de Goede maakte prachtige portretten. Hoofdmoot van Gloei wordt gevormd door interviews. Elke jongere werd uitgebreid geinterviewd, doorgezaagd bijna, over de coming out, de eerste verliefdheid en relaties. Wellicht was het beter geweest de interviews over te laten aan een professionele journalist, die het had aangedurfd om verdubbelingen en oninteressante informatie weg te laten. Bovendien kwam ik van het grootste deel van de jongeren vrijwel alleen dingen te weten die te maken hebben met hun seksuele geaardheid en dat vind ik jammer. Ze zijn vast en zeker veel meer dan dat. 

 

Geen opmerkingen:

Mijn jaar in een tent / Tiny Fisscher

Ze schijnen te bestaan: bijna pubers die uit solidariteit met vluchtelingen-kinderen een jaar lang in een tent in de tuin gaan bivakkeren. I...