zondag 22 april 2012

Het evenwicht / Martin Bril

In Het evenwicht staan columns en mails die niet bedoeld zijn voor de lezers van Brils columns. Er zijn mensen die het ongepast vinden dat de weduwe deze berichten in de bundel op heeft laten nemen, omdat Bril tijdens zijn leven te kennen gaf niet met zijn publiek over zijn ziekte te willen communiceren. Ik heb de mailberichten toch zonder schaamtegevoelens gelezen. Ze geven nuttige informatie over het verloop van de ziekte en de pijn. En Bril kon zo goed schrijven, dat ze gewoon lezenswaardig zijn voor meer mensen dan de oncoloog en de collega Dylangek.

Geen opmerkingen:

Mijn jaar in een tent / Tiny Fisscher

Ze schijnen te bestaan: bijna pubers die uit solidariteit met vluchtelingen-kinderen een jaar lang in een tent in de tuin gaan bivakkeren. I...