vrijdag 19 juni 2009

Ding 22 Bibliotheek 2.0


Bij het starten van de pc vanmorgen verscheen al een 2.0 wolkje op mijn bureaublad. Een jeugdbibliothecaris die landelijk aan een bibliotheeksite werkt vraagt 'veld' kennis en ervaring te delen. Als ik geen lid was geworden van de groep jeugdbibliotheekwerk, zou deze collega verstoken zijn gebleven van mijn ontzettend bijdehante opmerkingen over zoekende kinderen. Ning is zeer aan mij besteed, denk ik. Het is een ideaal podium om allerlei losse flodders te ventileren. Zoals deze: wij willen wielen! Waarom willen wij wielen? Zo'n 25 keer per jaar ontvangen wij gezelschappen in de bibliotheek. Zo'n 25 keer per jaar lopen wij met zware houten stoelen te slepen, trekken wij tafels, vitrines en kapstokken van hun plek. Mobiel meubilair in onze nieuw in te richten bibliotheek zou veel tijd en energie besparen.

Manifest. Ik onderschrijf bijna alle artikelen en ben het van harte eens met de stelling dat iets niet perfect hoeft te zijn om toegepast te worden, maar dit mag geen pleidooi zijn om ondoordacht en slecht voorbereid producten te lanceren. Je kunt namelijk maar één keer starten met een project en een slechte start kan een in aanleg goed product voor altijd vernietigen. (Schoolbieb.nl)

Geen opmerkingen:

Mijn jaar in een tent / Tiny Fisscher

Ze schijnen te bestaan: bijna pubers die uit solidariteit met vluchtelingen-kinderen een jaar lang in een tent in de tuin gaan bivakkeren. I...