vrijdag 28 januari 2022

Joodse buren / Maria Boonzaaijer

 

De droeve geschiedenis van een groot katholiek Amsterdams gezin waarin voor en tijdens WO II 8 kinderen worden geboren en daarna nog eens 3. Moeder Josefien wordt tijdens razzia's in Amsterdam voor een onmogelijke keus geplaatst en verkeert voor de rest van haar leven in gewetensnood. Dat heeft heel onleuke consequenties voor haarzelf en voor haar gezin. Door de nieuwe buren opent zich voor oudste dochter Lise een vrijzinnige nieuwe wereld, die een groot contrast vormt met het verzuurde en verzuilde milieu waarin zij is grootgebracht. De nieuwe buren confronteren moeder Josefien juist opnieuw met de gebeurtenis tijdens de razzia's. Dat leidt tot serieuze problemen in haar gezin. Hoezo 'rijk rooms leven'?

Lang na haar overlijden, ontdekt Lise waardoor de gewetensnood van haar moeder werd veroorzaakt. Het verhaal in Joodse buren houdt je in de greep. Je vliegt door  304 pagina's heen, ook al weet je dat het veel te veel toevalligheden bevat om waargebeurd te kunnen zijn.

Joodse buren kwam in 2015 op de markt. Getuige het artikel in de Barneveldse Krant komt dezelfde thematiek ook in later werk van Boonzaaijer terug.

Geen opmerkingen:

Mijn jaar in een tent / Tiny Fisscher

Ze schijnen te bestaan: bijna pubers die uit solidariteit met vluchtelingen-kinderen een jaar lang in een tent in de tuin gaan bivakkeren. I...