woensdag 18 september 2013

Smaragd / Kerrie Drewery

Wie pakken dit boek en waarom? Lezen ze het uit en wat vinden ze ervan? Er staan 24 exemplaren in Utrechtse bibliotheken, daarvan zijn er 9 uitgeleend (37,5%). Ik vermoed aan liefhebbers van romantische verhalen, omdat op het kaft wordt aangegeven dat het over een onmogelijke liefde gaat in Bagdad. Er komt inderdaad een onmogelijke liefde in het verhaal voor, maar het is vooral een opsomming van de gevolgen van de oorlog voor hoofdpersoon Lina. Tussendoor wordt geschetst hoe de moeder van Lina aan haar eind komt. Heel geloofwaardig tot aan het einde het verhaal van Lina en dat van haar moeder samenkomen. Drewery heeft erg haar best gedaan om een slot aan haar boek te maken dat niet helemaal hopeloos is. Recensenten zijn niet positief over Smaragd. Ik vraag me af welke banden de schrijfster heeft met Irak. Smaragd heeft mij in elk geval aangezet om de Wikipedia te raadplegen over (de oorlog in) Irak en Bagdad.

Geen opmerkingen:

Mijn jaar in een tent / Tiny Fisscher

Ze schijnen te bestaan: bijna pubers die uit solidariteit met vluchtelingen-kinderen een jaar lang in een tent in de tuin gaan bivakkeren. I...