zondag 11 augustus 2013

Parnassia / Josha Zwaan

Blijkens het radio-interview met Josha Zwaan bevat Parnassia wel een paar autobiografische elementen. Maar ze is te jong om zelf de hoofdpersoon te kunnen zijn. Ze zou qua leeftijd wel zelf de dochter van de hoofdpersoon kunnen zijn. Toch is ze dat niet. De dochter is degeen aan wie het aangrijpende levensverhaal verteld wordt van een joods meisje dat op 4-jarige leeftijd onderdak vindt in een domineesgezin. En het verhaal van Joost, een joodse jongen die concentratiekampen overleefde.
Parnassia wordt zeer gewaardeerd door lezers, door zowel individuele lezers als  leeskringlezers, en genegeerd door recensenten.
Verkoop- en leenhit.

Geen opmerkingen:

Eugenia Lincoln and the unexpacted package / Kate DiCamillo

Eugenia Lincoln and the Unexpected Package is de zoveelste DiCamillo van de afgelopen tijd. Heel anders van sfeer dan de eerder gelezen tite...